Autorka

Nacházíte se na stránce o výsledcích výzkumu z oblasti užívání marihuany.

V roce 2018 jsem se stala absolventkou oboru Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, díky absolventským pracím na téma Preference uživatelů marihuany v České republice. Projektový výzkum s názvem „Víš, co hulíš?“ byl realizován v roce 2015 a 2017 jako součást mé bakalářské a diplomové práce. Jednalo se o celopopulační, větvený dotazník. V diplomové práci naleznete porovnání výsledků z obou proběhlých studií.

Vážím si odpovědí od všech respondentů a děkuji jim za projevenou důvěru a jejich čas při účasti ve studiích.

Aktuálně

V roce 2018 byla úspěšně dokončena a obhájena diplomová práce. Celý text naleznete v tabulce pod tlačítkem stáhnout.

Sledujte aktuální novinky na facebookové adrese:
https://www.facebook.com/viscohulis.cz

V případě zájmu mě kontaktujte na info@viscohulis.cz


Anotace diplomové práce

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké jsou preference aktivních uživatelů marihuany v případě, že si konopí sami pěstují nebo obstarávají na černém trhu. Dílčím cílem bylo upřesnění údajů již publikovaných v bakalářské práci autorky z hlediska pěstování konopí v různých regionech, typu semen vysazovaného konopí, pěstitelské praxe, ceny konopné sušiny a hašiše, využití pro samoléčbu a dalšího přidruženého chování uživatelů. Práce byla zaměřena na zjištění způsobu pěstování, ať již pro využití k domácí výrobě medikamentů či jiných možností použití. Výsledky výzkumu identifikovaly preferovaný výběr konopných produktů a poptávku po nich v ČR.

Výsledky práce spolu s hodnocením jsou k dispozici po stisknutí na tlačítko stáhnout.

Při kopírování výsledků dodržujte citační normy a uvedení původního zdroje. Nevydávejte text za svůj. Nepodporujte plagiátorství!


Výzkum probíhal od 09. 11. 2016 do 3. 3. 2018.
Celkový počet úspěšně vyplněných dotazníků:2042.
Počet v průměru zodpovězených otázek: 17.
Průměrná doba vyplňování: 00:03:20


Stáhnout

Dokument

Autor

Typ

Velikost

Text diplomové práce Mgr. Veronika Havlíčková 2.96 MB

Posudek vedoucího Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. 712 kB

Posudek oponenta Mgr. Barbora Drbohlavová 92 kB

Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 752 kB

Anotace bakalářské práce

Bakalářská práce se zabývá výzkumem v oblasti preferencí stávajících uživatelů marihuany. Součástí práce je elektronický dotazník s názvem „Víš co hulíš?“, který kladl otázky na nákup, spotřebu a pěstování marihuany s ohledem na rozlišení indoor x outdoor způsobu. Zaměřuje se na historii, rozdíly v pěstování rostliny a nové techniky v této oblasti.

Výsledky práce spolu s hodnocením jsou k dispozici po stisknutí na tlačítko stáhnout.

Při kopírování výsledků dodržujte citační normy a uvedení původního zdroje. Nevydávejte text za svůj. Nepodporujte plagiátorství!


Výzkum probíhal od 6. 11. 2014 do 13. 2. 2015.
Celkový počet úspěšně vyplněných dotazníků:3125.
Počet v průměru zodpovězených otázek: 11.
Průměrná doba vyplňování: 00:02:03


Stáhnout

Dokument

Autor

Typ

Velikost

Text bakalářské práce Bc. Veronika Havlíčková 1.16 MB

Posudek vedoucího Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. 708 kB

Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Vacek 78 kB

Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 32 kB

Domníváte se, že v práci jsou nepřesnosti případně chyby? Máte nápady či rady pro zlepšení? Neváhejte mne kontaktovat na info@viscohulis.cz© 2015